Uchwała Nr VI/58/2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2006 rok


Uchwała Nr VI/58/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 13 kwietnia 2007 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2006

rok i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3, art. 28a ust 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 pkt. 2 i 9, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm), na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za rok 2006 oraz po zapoznaniu się z opiniami: Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2006, przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy Ożarowice z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Udzielić Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2006 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  13‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2007 08:37:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie