Uchwała Nr XII/146/2007 w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej


Uchwała Nr XII /146/ 2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 1 i 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Nadaje się drodze gminnej w Pyrzowicach stanowiącej działki ewidencyjne nr: 499/22, 499/46, 499/26, 499/27, k.m. 1 d. 5 obręb Pyrzowice własności Gminy Ożarowice, biegnącej od ul. Transportowej (działka 499/7) do granicy z działką nr 448/2 nazwę ul. Centralna.

§ 2.

Przebieg drogi opisanej w § 1 niniejszej uchwały zaznaczono na mapie ewidencyjnej będącej integralną częścią uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2008 14:20:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie