Uchwała Nr VI/60/2007 w sprawie uchylenia uchwaly Nr XXXVIII/323/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2005r w sprawie zaopiniowania Projektu Planu Aglomeracji "Ożarowice"


Uchwała Nr VI/ 60 /2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 13 kwietnia 2007 roku

------------------------------------------

w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXVIII/323/2005 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie zaopiniowania Projektu Planu

Aglomeracji "Ożarowice".

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), oraz§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji ( Dz. U. Nr 283 , poz. 2841),

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Uchylić uchwałę Nr XXVIII/323/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie zaopiniowania Projektu Planu Aglomeracji "Ożarowice" przedłożo-nego przez Wojewodę Śląskiego przy piśmie z dnia 21.09.2005r - znak ŚR - I - 70121/97/1/05.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  13‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2007 08:44:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie