Uchwala Nr VII/79/2007 w sprawie ustalenia tytulów zwrotów wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Ożarowice w danym roku budżetowym


Uchwała Nr VII/79/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie: ustalenia tytułów zwrotów wydatków w jednostkach organizacyjnych

Gminy Ożarowice w danym roku budżetowym.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. .z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Ustala się następujące tytuły zwrotów wydatków dokonanych w danym roku budżetowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Ożarowice dla celów księgowych:

1. Zwrot wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pracy,

2. Zwrot za media,

3. Wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne,

4. Refundacja zasiłków z pomocy społecznej przez inne ośrodki pomocy

społecznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 09:27:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie