Uchwała Nr XI/121/2007 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomosci pod budowę drogi gminnej


Uchwała Nr XI / 121 / 2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości pod budowę drogi gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych położonych

w obrębie ewidencyjnym Zendek k.m. 14 oznaczonych następującymi działkami:

- nr 3680/7 o powierzchni 0,0311 ha pochodzącej z podziału działki nr 3680/2

zapisanej w księdze wieczystej nr 37169

-nr 3679/6 opowierzchni 0,0265 ha pochodzącej z podziału działki nr 3679/3 zapisanej w księdze wieczystej nr 36105

- nr 3678/3 o powierzchni 0,0263 ha pochodzącej z podziału działki nr 3678/1 zapisanej w księdze wieczystej nr 46785

- nr 3677/2 o powierzchni 0,0209 ha pochodzącej z podziału działki nr 3677 zapisanej w księdze wieczystej nr 28004

- nr 3676/2 o powierzchni 0,0207 ha pochodzącej z podziału działki nr 3676 zapisanej w księdze wieczystej nr 35969

- nr 3675/2 o powierzchni 0,0136 ha pochodzącej z podziału działki nr 3675 zapisanej w księdze wieczystej nr 40369

- nr 3672/2 o powierzchni 0,0377 ha pochodzącej z podziału działki nr 3672 zapisanej w księdze wieczystej nr 23950

- nr 3671/2 o powierzchni 0,0386 ha pochodzącej z podziału działki nr 3671 zapisanej w księdze wieczystej nr 25857

- nr 3670/2 o powierzchni 0,0321 ha pochodzącej z podziału działki nr 3670 zapisanej w księdze wieczystej nr 41346

- nr 3669/2 o powierzchni 0,0164 ha pochodzącej z podziału działki nr 3669 zapisanej w księdze wieczystej nr 48529

- nr 3668/2 o powierzchni 0,0152 ha pochodzącej z podziału działki nr 3668 zapisanej w księdze wieczystej nr 48426

- nr 3667/2 o powierzchni 0,0160 ha pochodzącej z podziału działki nr 3667 zapisanej w księdze wieczystej nr 73850

- nr 3666/2 o powierzchni 0,0230 ha pochodzącej z podziału działki nr 3666 zapisanej w księdze wieczystej nr 41230

- nr 3665/2 o powierzchni 0,0146 ha pochodzącej z podziału działki nr 3665 zapisanej w księdze wieczystej nr 41231

- nr 3664/2 o powierzchni 0,0146 ha pochodzącej z podziału działki nr 3664

zapisanej w księdze wieczystej nr 41231

- nr 3663/7 o powierzchni 0,0204 ha pochodzącej z podziału działki nr 3663/5 zapisanej w księdze wieczystej nr 31978

- nr 3662/7 o powierzchni 0,0238 ha pochodzącej z podziału działki nr 3662/5

zapisanej w księdze wieczystej nr 31983 z przeznaczeniem pod budowę drogi

gminnej w sołectwie Zendek.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z przyjęciem darowizny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2007 09:40:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie