Uchwała Nr X/104/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach


Uchwała Nr X / 104 / 2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie : wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Rejonowego

w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Po wysłuchaniu opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników ( powołanego uchwałą Nr VIII/84/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 czerwca 2007 roku ) w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych kandydatów, wybiera się na ławników następujące osoby :

1) do Sądu Okręgowego w Gliwicach :

- Pan Stanisław GNACIK

2) do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach do orzekania z zakresu prawa pracy :

- Pan Tadeusz BIEL

3) do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach do orzekania w sprawach pozostałych :

- Pani Marzena CZAPLA

- Pani Czesława WIECZOREK

- Pan Mieczysław STASZEK

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 11:00:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie