Uchwała Nr XII/136/2007 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr XII/136/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

- Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie następujących nieruchomości gruntowych położonych w Ożarowicach, tj. działki:

1) nr 570/6 k.m.3 d. 1 o powierzchni 0,4501 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 6011

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

2) nr 672 i 696 k.m. 3 d. 3 o powierzchni ogólnej 1,3718 ha zapisanych w księdze

wieczystej nr 17450 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

z przeznaczeniem na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości - za ustaloną cenę

łączną 50.000,00 zł.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2008 13:51:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie