Uchwała Nr XII/145/2007 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach


Uchwała Nr XII/ 145 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej

w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) na wniosek Wójta -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Zmienić § 2 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 59, poz. 1258 z 2007 roku poprzez wykreślenie słowa "Piekary Śląskie" i nadanie mu następującego brzmienia :

" Związek tworzą Gminy : Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Mierzęcice, Ożarowice, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice".

§ 2

Zmiany Statutu podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, po ich zarejestrowaniu w Rejestrze Związków Międzygminnych prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2008 14:23:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie