Uchwała Nr XXIX/331/2005 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr XXIX/ 331/2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 1 grudnia 2005 roku

----------------------------------------

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Celinach k.m. 3 zapisanej w księdze wieczystej nr 41070 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, oznaczonej jako działka nr 80/8 o powierzchni 0,0780 ha z przeznaczeniem pod drogę gminną - ul. Kamienna w Celinach - za ustaloną w wyniku negocjacji

cenę 8 zł/m².

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2005 10:30:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie