Uchwała Nr XXVII/302/2005 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola w Ożarowicach


Uchwała Nr XXVII / 302 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 września 2005 roku.

w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola

w Ożarowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Rada Gminy Ożarowice po rozpoznaniu skargi Pani Beaty Rabus na działalność Dyrektora Przedszkola w Ożarowicach uznaje przedmiotową skargę za bezzasadną.

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Ożarowice do zawiadomienia skarżącego o treści podjętej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

----------------------------

Zarzuty zawarte w treści skargi nie potwierdziły się. Z obszernych wyjaśnień Dyrektora Przedszkola w Ożarowicach wynika, że przeprowadzenie "zewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola" nie należy do kompetencji dyrektora placówki.

Z dokumentów pracy przedszkola wynika, że w dniu 10 stycznia 2005 roku przepro-wadzono "Badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci 6 letnich za I semestr", a w dniu 17 czerwca 2005 roku przeprowadzono "test dojrzałości szkolnej".

Ponadto pozostałe zarzuty dotyczące niestosownych wobec skarżącej za-chowań również nie znalazły potwierdzenia.

Z powyższych względów Rada Gminy uznała skargę za nieuzasadnioną.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2005 14:55:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie