Uchwała Nr XXIV/271/2005 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likiwdacji SP ZOZ-Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach


Uchwała Nr XXIV/ 271 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 7 kwietnia 2005 roku.

w sprawie : wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej - Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 późn. zmianami),

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Prezydenta Miasta Katowice projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
13‑04‑2005 14:47:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie