Uchwała Nr XXIII/252/2005 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/124/2004 w sprawie nabycia od Okregowej Spółdzielni Mleczarskiej w zabrzu składników budowlanych Zlewni Mleka w Zendku i w Ożarowicach


Uchwała Nr XXIII / 252 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 17 lutego 2005 roku.

w sprawie : uchylenia Uchwały Nr XIII/124/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia

4 lutego 2004 roku w sprawie nabycia od Okręgowej Spółdzielni

Mleczarskiej w Zabrzu składników budowlanych Zlewni Mleka w

Zendku i w Ożarowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Uchylić w całości Uchwałę Nr XIII/124/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie nabycia od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zabrzu składników budowlanych Zlewni Mleka w Zendku i w Ożarowicach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

-----------------------------

Po podjęciu uchwały Nr XIII/124/2004 w sprawie nabycia od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zabrzu składników budowlanych Zlewni Mleka w Zendku i w Ożarowicach, Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zabrzu poinformował Gminę Ożarowice o odstąpieniu od wstępnych ustaleń w zakresie wyrażenia woli zbycia na rzecz gminy składników budowlanych zlewni mleka położonych w sołectwie Zendek.

Mając na uwadze oświadczenie woli Spółdzielni uznać należy, iż nie jest możliwe wykonanie postanowień przedmiotowej uchwały.

Ponadto Spółka Przymusowa Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Ożarowice podjęła negocjacje z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Zabrzu w sprawie sprzedaży zabudowań po byłej zlewni mleka w Ożarowicach na rzecz tejże wspólnoty.

Grunty na których posadowione są zabudowania byłej zlewni mleka stanowią własnością w/w wspólnoty.

Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz fakt, że wspólnota zamierza zagospodarować dla swoich potrzeb przedmiotowe zabudowania uznać należy podjęcie niniejszej uchwały za słuszne, bowiem wspólnota zamierza realizować działania statutowe na swoim gruncie z wykorzystaniem obiektów budowlanych byłej zlewni mleka.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑02‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  17‑02‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2005 08:39:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie