Uchwała Nr XXIV/267/2005 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Tąpkowicach


Uchwała Nr XXIV / 267 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 7 kwietnia 2005 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Tąpkowicach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 pkt 1 i art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,0367 ha położone w obrębie Tąpkowice k.m. 1 oznaczone jako działki nr 60/1, 60/2, 188/3 i 188/4 zapisane w księdze wieczystej nr 17131 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach za ustaloną w wyniku negocjacji cenę wynoszącą 30.000 zł.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nierucho-mości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2005 08:07:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie