Uchwała Nr XXX/344/2005 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Ożarowice


UCHWAŁA Nr XXX/344/2005

Rady Gminy OŻAROWICE

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Ożarowice.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) art. 24 ust. 1, 3, 5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 z póź. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§1

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Ożarowice zawartą we wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej znak ZGK 621 - 20/2005 z dn. 20.12.2005 r. przedstawionego Wójtowi Gminy Ożarowice w dn. 20.12.2005r. i stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały w następujących wysokościach:

1) Taryfa jednoczłonowa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

a) cena za 1 m 3 dostarczanej wody netto wynosi 2,80 zł (do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 7% ) cena brutto 3,00 zł.

b) opłata stała abonamentowa w zł/odbiorcę/m-c w zależności od przepustowości
wodomierza:

- wodomierz o średnicy 15-20 mm - opłata stała 1,87 zł netto (2,00 zł brutto),

- wodomierz o średnicy 25 mm opłata stała 2,34 zł netto (2,50 zł brutto),

- wodomierz o średnicy 32 mm opłata stała 3,74 zł netto (4,00 zł brutto),

- wodomierz o średnicy 40 mm opłata stała 3,74 zł netto (4,00 zł brutto),

- wodomierz o średnicy 50 mm opłata stała 10,28 zł netto (11,00 zł brutto),

- wodomierz o średnicy 65 mm opłata stała 10,28 zł netto (11,00 zł brutto),

- wodomierz o średnicy 80 mm opłata stała 20,56 zł netto (22,00 zł brutto),

- wodomierz o średnicy 80/x mm opłata stała 93,46 zł netto (100,00 zł brutto),

- wodomierz o średnicy 100 mm opłata stała 37,38 zł netto (40,00 zł brutto),

- wodomierz o średnicy 100/x mm opłata stała 93,46 zł netto (100,00 zł brutto),

- wodomierz o średnicy 125 mm opłata stała 37,38 zł netto (40,00 zł brutto),

- wodomierz o średnicy 150 mm opłata stała 56,07 zł netto (60,00 zł brutto),

- wodomierz o średnicy 150/x mm opłata stała 205,61 zł netto (220,00 zł brutto),

/x - oznacza wodomierz zespolony dla celów przeciwpożarowych

- odbiorcy ryczałtowi opłata stała 3,74 zł netto (4,00 zł brutto).

Kwoty brutto zawierają stawkę 7% VAT.

2) Taryfa jednoczłonowa dla odprowadzania ścieków :

a) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosi 4,21 zł netto (do ceny dolicza się podatek VAT wysokości 7%) cena brutto 4,50 zł. § 2

Rada Gminy Ożarowice uwzględnia w całości wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach z dn. 20.12.2005 r. w przedmiocie zatwierdzania taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 3

Taryfa, o której mowa w §1 niniejszej Uchwały obowiązywać będzie od dnia 1.03.2006r. na okres jednego roku.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ożarowicach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1.03.2006r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2006 13:01:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie