Uchwała Nr XXVIII/323/2005 w sprawie zaopiniowania Projektu Planu Aglomeracji "Ożarowice"


Uchwała Nr XXVIII/323/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2005 roku

------------------------------------------

w sprawie : zaopiniowania Projektu Planu Aglomeracji "Ożarowice".

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r.

w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji ( Dz. U. Nr 283 , poz. 2841),

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować Projekt Planu Aglomeracji "Ożarowice" przedłożony przez Wojewodę Śląskiego przy piśmie z dnia 21.09.2005r. znak ŚR - I - 70121/97/1/ 05.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2005 14:36:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie