Uchwała Nr XXIV/264/2005 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości


Uchwała Nr XXIV / 264 / 2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 7 kwietnia 2005 roku.

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć darowiznę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 3749/3 o powierzchni 0,0385 ha k.m. 15 obręb Zendek zapisanej w księdze wieczystej nr 49276 prowa-dzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach przeznaczonej pod budowę drogi gminnej w sołectwie Zendek.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z przyjęciem darowizny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
13‑04‑2005 14:53:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie