Uchwała Nr XXIII/254/2005 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości w sołectwie Tąpkowice


Uchwała Nr XXIII/ 254 /2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 17 lutego 2005 roku

-------------------------------------

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości w sołectwie Tapkowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 pkt 1 i art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

- Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć darowiznę nieruchomości położonych w Tąpkowicach oznaczonych jako działki nr 319/1 o powierzchni 0,0788 ha i nr 319/2 o powierzchni 0,0156 ha k.m. 2 zapisanych w księdze wieczystej nr 39312 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem pod drogi gminne.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z przyjęciem darowizny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑02‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  17‑02‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2005 08:38:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie