Uchwała Nr XXVI/290/2005 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXVI / 290 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 czerwca 2005 roku.

w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Biblioteki i Ośrodka

Kultury Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Rada Gminy Ożarowice po rozpoznaniu skargi Pana Henryka Urbańczyk na działalność Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice uznaje przedmiotową skargę za bezzasadną .

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o treści podjętej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

---------------------------

Zarzuty zawarte w treści skargi w świetle wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury nie potwierdziły się.

Z obszernych wyjaśnień Dyrektora BiOK wynika, że do bezpośredniej rozmowy między Panią Karoliną Urbańczyk, a Dyrektorem tejże biblioteki w ogóle nie doszło.Trudno za ten uznać za wiarygodne twierdzenie zawarte w skardze tym bardziej, że autorem skargi był ojciec zainteresowanej Pan Henryk Urbańczyk, o czym świadczy jego osobisty podpis złożony pod treścią przedmiotowej skargi.

Z ustaleń podjętych przez Radę Gminy wynika, że autor skargi nie był bezpośrednim świadkiem sugerowanych w jej treści zdarzeń.

Z powyższych względów Rada Gminy uznała skargę za nieuzasadnioną.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 14:04:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie