Uchwała Nr XXVII/314/2005 w sprawie wyrażenia opinii do uchwały Nr XLIV/407/2005 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przekształcenia TOTU


Uchwała Nr XXVII / 314 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 września 2005 roku.

w sprawie : wyrażenia opinii do uchwały Nr XLIV/407/2005 Rady Miejskiej

w Tarnowskich Górach z dnia 7 września 2005 roku w sprawie

przekształcenia Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień,

Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 późn. zmianami),

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Pozytywnie zaopiniować przedstawioną uchwałę w sprawie przekształce-nia Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2005 15:36:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie