Uchwała Nr XXVII/307/2005 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr XXVII/ 307/2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 września 2005 roku

-------------------------------------------

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową położoną w Ożarowicach k.m. 3 d. 1 zapisaną w księdze wieczystej nr 30734 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, oznaczoną jako działka nr 243/10 o powierzchni 0,0570 ha z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 8 zł/m².

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2005 15:10:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie