Uchwała Nr XXVIII/318/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/309/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 września 2005r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr XXVIII/ 318/2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 10 listopada 2005 roku

------------------------------------------

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/309/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia

16 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie

nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Ustalić nowe brzmienie § 1 w/w uchwały :

Zbyć w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ożarowice zapisaną w księdze wieczystej nr 33417 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, oznaczoną numerami działek 176/8 o powierzchni 0,0530 ha i 176/10 o powierzchni 0,1797 ha k.m. 2 d. 5 obręb ewidencyjny Ożarowice.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała Nr XXVII/309/2005 obowiązuje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2005 14:11:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie