Uchwała Nr XXVI/300/2005 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2005 roku


Uchwała Nr XXVI/ 300 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 czerwca 2005 roku.

---------------------------------------

w sprawie : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2005 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.), w związku z § 97 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z poźn. zmianami -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

§ 1

Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2005 roku :

  1. Ocena stanu i sposobu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2005 roku w tym głównie przestrzeganie zasad gospodarki finansowej oraz zasad prowadzenia rachunkowości ( oceny dokonuje się na podstawie informacji Wójta Gminy).
  2. Zapoznanie się z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej.
  3. Ocena załatwiania wniosków i interpelacji radnych przez Wójta Gminy.
  4. Opracowanie protokołów pokontrolnych oraz wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.
  5. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2006 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 12:44:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie