Uchwała Nr XXV/279/2005


Uchwała Nr XXV/ 279 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 kwietnia 2005 roku.

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania publicznego - budowa

kanalizacji ściekowej wraz z obiektami oczyszczalni.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, w związku z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

- Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić gotowość przystąpienia do realizacji zadania publicznego - budowy kanalizacji ściekowej wraz z obiektami oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Ożarowice oraz gmin są-siednich.

§ 2.

Zwrócić się do gmin sąsiednich, a to Gminy Bobrowniki, Gminy Mierzęcice, Gminy Miasteczko Śląskie z propozycją wspólnej realizacji zadania publicznego określonego w § 1 przez wszystkie zainteresowane tym przedsięwzięciem gminy.

§ 3.

Zobowiązać Wójta Gminy do podjęcia czynności zmierzających do uzyskania w terminie do dnia 31 lipca 2005 roku stanowiska organów gmin sąsiednich w przedmiotowej sprawie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2005 09:19:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie