Uchwała Nr XXVI/284/2005 w sprawie zaliczenia odczinka drogi Wojewódzkiej nr 913-Pyrzowice-Pomłynie-Sarnów w Pyrzowicach przebiegającego ulicą Wolności od Portu Lotniczego w Pyrzowicach do drogi krajowej nr 78 do kategorii dróg gminnych


Uchwała Nr XXVI / 284 / 2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie zaliczenia odcinka drogi Wojewódzkiej Nr 913 - Pyrzowice - Pomłynie - Sarnów

w Pyrzowicach przebiegającego ulicą Wolności od Portu Lotniczego w Pyrzowicach

do drogi krajowej nr 78 do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 oraz na podstawie Uchwały Nr II/35/5/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie pozbawienia "kategorii drogi wojewódzkiej" odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 (Pyrzowice -(Lotnisko) - Pomłynie - Sarnów) w Pyrzowicach, przebiegającego ulicą Wolności od Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach do drogi krajowej nr 78, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tarnogórskiego -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych odcinek drogi wojewódzkiej nr 913 (Pyrzowice - Pomłynie - Sarnów) w Pyrzowicach przebiegający ulicą Wolności od Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach do drogi krajowej nr 78.

§ 2

Odcinek drogi, o którym mowa w § 1 został przedstawiony w załączniku graficznym do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 14:40:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie