Uchwała Nr XXIV/269/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/241/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.


Uchwała Nr XXIV/269/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 kwietnia 2005r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXII/241/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia

29 grudnia 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

1. W Uchwale Nr XXII/241/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 grudnia 2004

roku w sprawie: uchwalenia budżetu na 2005 rok dokonać następujących

zmian :

- wykreślić w całości środek specjalny określony w załączniku Nr 6 do w/w

uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2005 08:10:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie