Uchwała Nr XXVIII/321/2005 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości


Uchwała Nr XXVIII/ 321/ 2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 10 listopada 2005 roku

-----------------------------------------

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć darowiznę 1/3 udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3262 o powierzchni 0,2411 ha k.m. 12 obręb Zendek.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z przyjęciem darowizny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2005 14:24:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie