Uchwała Nr XXX/354/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości


Uchwała Nr XXX/354/2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 grudnia 2005 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata następujących nieruchomości położonych w obrębie Pyrzowice, k.m. 1 d.5 zapisanych w księdze wieczystej KW nr 65014 :

· część działki nr 499/31 stanowiącej wyasfaltowaną nawierzchnię o powierzchni ok. 6 500 m²

· część działki nr 499/10 zabudowanej budynkiem nr 75 o powierzchni ok. 1750 m²

· budynek nr 75 (byłej centrali telefonicznej) o powierzchni użytkowej 204,5 m²

§ 2.

1. Ustalić miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za 1 m² powierzchni gruntu

w wysokości nie mniej niż 0,07 zł/ m² netto.

2. Ustalić miesięczną stawkę czynszu za najem budynku w wysokości określonej Uchwałą nr IV/31/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze stano-wiące własność gminy Ożarowice.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2006 13:48:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie