Uchwała Nr XXV/280/2005 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego marki STAR na rzecz jednostki OSP w Bzowie


Uchwała XXV / 280 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu

pożarniczego marki STAR na rzecz jednostki OSP w Bzowie

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Przekazać nieodpłatnie na rzecz jednostki OSP w Bzowie samochód pożarniczy

marki STAR - Nr rej. KAD 707G - rok produkcji 1982.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2005 08:47:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie