Uchwała Nr XXVIII/324/2005 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Ożarowice liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką


Uchwała Nr XXVIII/ 324 /2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2005 roku

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Ożarowice liczby przeznaczonych

do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego

taksówką.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.), po zaciągnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzyi organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

Ustala się dla terenu Gminy Ożarowice limit przeznaczonych do wydania w roku 2006 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w liczbie 8 sztuk.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr IX/89/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 października 2003 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2005 16:01:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie