Uchwała Nr XXX/348/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/301/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2005 - zaciągnięcie pożyczki


Uchwała Nr XXX/348/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmianyuchwały Nr XXVI/301/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia

29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na

prefinansownie projektu pn. " Program Rewitalizacji Obszarów

Powojskowych na terenie Gminy Ożarowice I etap: Budowa dróg ul.

Transportowa i Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 30 g ust. 1 i 4, art. 30 h ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49 i art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Zmienia się formę zaciągniętej w kwocie 1.538.177,25 zł, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. " Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych na terenie Gminy Ożarowice I etap: Budowa dróg ul. Transportowa i Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem" z pożyczki krótkoterminowej na pożyczkę długoterminową, refundowaną przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z docelowym terminem spłaty na 2006 rok.

§ 2

Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały nastąpi po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 3

W pozostałym zakresie Uchwała Nr XXVI/301/2005 obowiązuje bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2006 13:26:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie