Uchwała Nr XXVI/285/2005 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Uchwała Nr XXVI/ 285 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 czerwca 2005 roku

_________________________

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie art.39 ust.4, art.40 ust.2 pkt.2 art.41, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami )

Rada Gminy Ożarowice

uchwala :

§ 1

Udzielić Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finanso-wanych ze środków publicznych, w myśl art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ).

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 14:27:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie