Uchwała Nr XXIII/249/2005 w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego


Uchwała Nr XXIII/249/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 17 lutego 2005 roku

w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt.15 ,art.40ust.1 art.41,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art.17 ust1 pkt. 15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 64,poz.593 z późn. zmianami )

Rada Gminy Ożarowice

uchwala :

§ 1

  1. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego , na cmentarzach Gminy Ożarowice oraz na cmentarzu parafialnym w Sączowie.
  2. Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pochówku przy zachowaniu godności zmarłego.

§ 2

Sprawieniem pogrzebu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w

Ożarowicach .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑02‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  17‑02‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2005 08:45:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie