Uchwała Nr XXVI/283/2005 w sprawie zmiany nazwy ul. Armii Czerwonej w Tąpkowicach na ul. Jana Pawła II


Uchwała Nr XXVI / 283 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 czerwca 2005 roku.

w sprawie : zmiany nazwy ul. Armii Czerwonej w Tąpkowicach na

ul. Jana Pawła II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 1 i art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) na wniosek mieszkańców ul. Armii Czerwonej w sołectwie Tąpkowice -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

W uznaniu wybitnych i niekwestionowanych zasług Ojca Świętego Jana Pawła II, pragnąc uczcić Jego pamięć jako najwybitniejszej postaci w dziejach Państwa Polskiego zmienić nazwę ulicy Armii Czerwonej w Tąpkowicach

na ulicę Jana Pawła II.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 14:35:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie