Uchwała Nr XXVI/288/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/274/2005 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXVI/ 288/2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 czerwca 2005 roku

__________________________

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/274/2005 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz zawiadomieniem Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania Nr PN-N-0911/334/Z/05 -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a :

§ 1.

Ustalić nowe brzmienie § 5 ust. 1 :

"Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15".

§ 2.

Ustalić nowe brzmienie § 6 ust. 1 :

"Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15".

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała Nr XXV/274/2005 Rady Gminy Ożarowice obowiązuje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 14:13:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie