Uchwała Nr XXVII/315/2005 w sprawie nabycia nieruchomości


Uchwała Nr XXVII / 315 / 2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 września 2005 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierp-nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U.z 2000 r. Nr 46, poz. 543- Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojskową Agencję Mieszkanio-wą Oddział Regionalny w Krakowie w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość gruntową obejmującą działkę nr 580/ 39

k.m. 11 obręb Nowa Wieś o pow. 0,3450 ha, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejono-wy w Zawierciu KW nr 3199 - za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2005 15:39:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie