Uchwała Nr XXIII/253/2005 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomosci w sołectwie Zendek


Uchwała Nr XXIII/ 253 /2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 17 lutego 2005 roku

--------------------------------------

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości w sołectwie Zendek

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 pkt 1 i art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

- Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć darowiznę nieruchomości położonej w Zendku oznaczonej jako działka nr 3630/3 k.m. 14 o powierzchni 0,0404 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 47738 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem pod drogę gminną.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z przyjęciem darowizny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑02‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  17‑02‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2005 08:38:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie