Uchwała Nr XXV/277/2005 w sprawie nabycie nieruchomości gruntowych w Ożarowicach


Uchwała Nr XXV / 277 / 2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Ożarowicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 pkt 1 i art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć nieruchomości gruntowe położone w Ożarowicach k.m. 1 d. 2 oznaczone jako działki: nr 374/17 o powierzchni 0,1173 ha z przeznaczeniem pod budowę nowej drogi gminnej i nr 374/26 o powierzchni 0,0229 ha z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Jagodowej - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 8,00 zł/m².

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2005 09:24:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie