Uchwała Nr XXV/278/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń z LKS "Tęcza" Zendek


Uchwała Nr XXV/ 278 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 kwietnia 2005 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń z LKS

"Tęcza" Zendek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

- Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na zawarcie na okres 10 lat tj. do 30 kwietnia 2015 roku z Ludowym Klubem Sportowym "Tęcza" Zendek umowy użyczenia dwukondygnacyjnego budynku o nr inwenta-rzowym 1/10/107/1; rok budowy 1976 ; położonym w Zendku przy ul. Jesionek 7a przezna-czonego na prowadzenie działalności statutowej

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2005 09:22:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie