Uchwała Nr XXV/273/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice, dla której Gmina Ożarowice jest organizatorem


Uchwała Nr XXV/ 273/ 2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka

Kultury Gminy Ożarowice, dla której Gmina Ożarowice jest

organizatorem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2004 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, które składa się z :

a) bilansu,

b) rachunku zysku i strat,

c) sprawozdania opisowego z działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury za 2004 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2005 09:40:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie