Uchwała Nr XXVII/304/2005 w sprawie zamiany gruntów


Uchwała Nr XXVII / 304 / 2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia16 września 2005 roku

-----------------------------------------

w sprawie zamiany gruntów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a' ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Dokonać zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Pyrzowicach k.m. 1 d. 4 oznaczonej działką nr 79/13 o powierzchni 0,2737 ha stanowiącą własność Gminy Ożarowice zapisaną w księdze wieczystej nr 67159 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach za nieruchomość gruntową położoną w Pyrzowicach k.m. 1 d. 4 obejmującą działkę nr 79/16 o powierzchni 0,2737 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr 39385 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

§ 2.

Ustalić wartość zamienianych nieruchomości za równoważną.

§ 3.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2005 15:01:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie