Zarządzenie Nr 30/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wyłonienie wykonawcy na wykonanie w obrebie ewidencyjnym Ossy scalenie nieruchomości i podział w celu wydzielenia pasa drogowego


ZARZĄDZENIE NR 30 / 2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 . 04. 2006 roku

 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego

nieograniczonego dotyczącego wyłonienia wykonawcy na wykonanie w obrębie ewidencyjnym Ossy następującego asortymentu robót :

 

 

 

1. Scalenie nieruchomości gruntowych i ich ponownego podziału na działki w trybie ustawy

gospodarce nieruchomościami

2. Podziału nieruchomości gruntowych w celu wydzielenia pasa drogowego w obrębie

ewidencyjnym Ossy i Niezdara

 

 

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 177 ) oraz § 24 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organiza-cyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

 

 

Powołuję

 

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 25 kwietnia 2006 r

w następującym w składzie :

 

Przewodniczący Komisji - .........................

Członek Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji - Janusz Paliga

 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki

Gruntami.

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 23.07.2024 19:51:02
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  20‑04‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  20‑04‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:59:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie