Zarządzenie Nr 70/2008 w sprawie upoważnienia dla pracownika OPS do zalatwiania spraw z zakresu świadczeń funduszu alimentacyjnego


ZARZĄDZENIE NR 70/2008

WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 19 sierpnia 2008r.

w sprawie: upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw z zakresu świadczeń funduszu alimentacyjnego.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art.4 ust.3 i art.3 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2007r. Nr 192, poz., 1378 z późn. zm) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 czerwca 2008r. ( Dz.U z 2008r. Nr 134, poz.850 )

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje:

§1

Upoważniam, na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Magdalenę Głogowską-Matczyk do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majątkowych oraz do prowadzenia czynności podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑08‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  19‑08‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 09:48:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie