Uchwała Nr XXI/280/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/144/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Go...


Uchwała Nr XXI/280/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/144/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zmienionej Uchwałą Nr XV/183/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku, Uchwałą Nr XVI/198/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku oraz Uchwałą Nr XVII/214/2008 z dnia 2 września 2008 roku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Dokonać zmian w wydatkach pomiędzy paragrafami w ramach zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:

w zł

Dział

Rozdział

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.000

1.000

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.000

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑02‑2009 12:19:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  05‑02‑2009 12:19:27
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2009 12:37:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie