Uchwała Nr XVI/192/2008 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr XVI/192/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1841 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Tąpkowice, k.m.1 oznaczoną jako działka nr 27/2 zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 33621 z przeznaczeniem na powiększenie zasobu nieruchomości - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 9.000 zł.

§ 2

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2008 10:04:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie