Uchwała Nr XV/182/2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XV / 182 / 2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych o powierzchni 2,0164 ha położonych w Pyrzowicach k.m.1 d. 4 stanowiących mienie komunalne Gminy Ożarowice, oznaczonych następującymi działkami:

- nr 152/22 o powierzchni 0,7521 ha

- nr 152/23 o powierzchni 1,1641 ha

- nr 152/25 o powierzchni 0,0857 ha

- nr 499/46 o powierzchni 0,0145 ha

za nieruchomości gruntowe o powierzchni 2,2566 ha położone w Pyrzowicach, oznaczone następującymi działkami:

- nr 180/22 o powierzchni 0,1271 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 76051,

- nr 180/20 o powierzchni 0,4489 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 76051,

- nr 181/10 o powierzchni 0,2178 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 76051,

- nr 181/4 o powierzchni 0,1002 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 76051,

- nr 183/13 o powierzchni 0,5053 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 70402,

- nr 183/7 o powierzchni 0,0371 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 70402,.

- nr 183/8 o powierzchni 0,1231 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 70402,

- nr 192/2 o powierzchni 0,2731 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 39261,

- nr 196/3 o powierzchni 0,2805 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 69871,

- nr 196/2 o powierzchni 0,1435 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 69880

i za nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,1481 ha położone w Ożarowicach, oznaczone następującymi działkami :

- nr 123/19 o powierzchni 0,3821 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 63176,

- nr 123/27 o powierzchni 0,0173 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 59708,

- nr 123/28 o powierzchni 0,1158 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 59708,

- nr 123/30 o powierzchni 0,1802 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 59707,

- nr 123/31 o powierzchni 0,0163 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 59707,

- nr 241/11 o powierzchni 0,4364 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 77415.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia ½ kosztów związanych z zamianą nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑04‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  24‑04‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2008 11:06:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie