Uchwała Nr XVI/188/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnej Jednostki Organizacyjnej - Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania


Uchwała Nr XVI/188/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnej Jednostki Organizacyjnej - Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a:

§ 1

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnej Jednostki Organizacyjnej - Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania w wysokości 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).

§ 2

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu dla wyliczenia płacy zasadniczej w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Gminnej Jednostki Organizacyjnej - Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania w wysokości 4,00 zł (słownie: cztery złote). Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała nr IV/40/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnej Jednostki Organizacyjnej - Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2008 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/188/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 3 czerwca 2008 roku

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK

WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria

Liczba

Wartość 1 pkt.

zaszeregowania

punktów

4,00

I

najniższe wynagr. - 20

850,00

-

930,00

II

21

-

35

934,00

-

990,00

III

36

-

50

994,00

-

1 050,00

IV

51

-

65

1 054,00

-

1 110,00

V

66

-

80

1 114,00

-

1 170,00

VI

81

-

95

1 174,00

-

1 230,00

VII

96

-

110

1 234,00

-

1 290,00

VIII

111

-

125

1 294,00

-

1 350,00

IX

126

-

140

1 354,00

-

1 410,00

X

141

-

160

1 414,00

-

1 490,00

XI

161

-

180

1 494,00

-

1 570,00

XII

181

-

200

1 574,00

-

1 650,00

XIII

201

-

220

1 654,00

-

1 730,00

XIV

221

-

240

1 734,00

-

1 810,00

XV

241

-

260

1 814,00

-

1 890,00

XVI

261

-

280

1 894,00

-

1 970,00

XVII

281

-

300

1 974,00

-

2 050,00

XVIII

301

-

320

2 054,00

-

2 130,00

XIX

321

-

340

2 134,00

-

2 210,00

XX

341

-

365

2 214,00

-

2 310,00

XXI

366

-

390

2 314,00

-

2 410,00

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2008 08:47:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie