Uchwała Nr XVII/212/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/182/2008 Rady Gminy Ożaraowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XVII/ 212 /2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/182/2008 Rady Gminy Ożarowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Uchylić Uchwałę Nr XV/182/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 13:14:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie