Uchwała Nr XVII/208/2008 w sprawie nabycia nieruchomości


Uchwała Nr XVII / 208 / 2008

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 4 pkt 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomość położoną w Ożarowicach (kolonia Podłączna), ujawnioną w KW 35854 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach stanowiącą przedmiot licytacji w postępowaniu prowadzonym przez Komornika Sądowego w Tarnowskich Górach pod sygn. akt II KM 2070/06; II KM 1662/06.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 13:06:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie