Uchwała Nr XVIII/230/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości pod budowę drogi gminnej


Uchwała Nr XVIII / 230 / 2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości pod budowę drogi gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art.18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek k.m. 14 oznaczonych następującymi działkami:

- nr 3623/16 o powierzchni 0,0070 ha pochodzącą z podziału działki nr 3623/8,

zapisanej w KW nr 45766,

- nr 3623/13 o powierzchni 0,0335 ha pochodzącą z podziału działki nr 3623/11,

zapisanej w KW nr 45763,

z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej w sołectwie Zendek.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  23‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
04‑11‑2008 13:19:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie