Uchwała Nr XX/256/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości pod budowę drogi gminnej


Uchwała Nr XX / 257 / 2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości pod budowę drogi gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art.18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Zendek k.m.13 oznaczonej działką nr 3319/2 o powierzchni 0,0153 ha pochodzącą z podziału działki nr 3319 zapisanej w KW nr 37877 z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej w sołectwie Zendek.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑01‑2009 12:45:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑01‑2009 12:45:25
Data ostatniej aktualizacji:
28‑01‑2009 12:49:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie